کانال تلگرام

دبیرستان مهرآیین دوره اول

صفحه اصلیامکانات پرتالتکالیف دانش آموزیتکالیف پایه نهمچهارشنبه - 6 دی ماه 1396
 

چهارشنبه - 6 دی ماه 1396

نام کلاس شرح تکلیف یا موارد تدریس شده
ماه

موارد تدریس شده:

دینی : توضیحات کامل آزمون نوبت اول و پاسخ به سوالات آزمون نوبت اول

مطالعات اجتماعی: پاسخ به سوالات تا انتهای درس 11 و توضیح درباره شیوه ، بودجه بندی و چگونگی آزمون نوبت اول

فیزیک: اتمام تدریس فصل سوم و پاسخ به سوالات باقیمانده سطوح 1و2و3 از جزوه فیزیک

   

 مهر  موارد تدریس شده:

 دینی : توضیحات کامل آزمون نوبت اول و پاسخ به سوالات آزمون نوبت اول

مطالعات اجتماعی: پاسخ به سوالات تا انتهای درس 11 و توضیح درباره شیوه ، بودجه بندی و چگونگی آزمون نوبت اول

فیزیک: اتمام تدریس فصل سوم و پاسخ به سوالات باقیمانده سطوح 1و2و3 از جزوه فیزیک

  

 سپهر  موارد تدریس شده:

 دینی : توضیحات کامل آزمون نوبت اول و پاسخ به سوالات آزمون نوبت اول

مطالعات اجتماعی: پاسخ به سوالات تا انتهای درس 11 و توضیح درباره شیوه ، بودجه بندی و چگونگی آزمون نوبت اول

فیزیک: اتمام تدریس فصل سوم و پاسخ به سوالات باقیمانده سطوح 1و2و3 از جزوه فیزیک

  

نوشتن دیدگاه

تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

تصاویر تصادفی

بخش تکالیف

بازگشت به بالا