کانال تلگرام

دبیرستان مهرآیین دوره اول

صفحه اصلیامکانات پرتالتکالیف دانش آموزیتکالیف پایه نهمسه شنبه - 14 آذرماه ماه 1396
 

سه شنبه - 14 آذرماه ماه 1396

نام کلاس شرح تکلیف یا موارد تدریس شده
 ماه

موارد تدریس شده:

* کتاب کار آزمون مرآت شماره (3) در اختیار دانش آموزان قرار گرفت.

* آزمون تشریحی هفتگی روز شنبه 18 آذرماه : فیزیک ( حرکت - نیرو ) . عربی: قواعد و ترجمه درس 2 و فعل امر

ریاضی: تدریس نماد علمی و حل نمونه سوالات مرتبط - آزمون کلاسی برگزار شد

علوم تجربی: تدریس درس 7 - آزمون کلاسی برگزار شد

زیست شناسی: حل سوالات تستی درس های 11و12

عربی: تدریس درس 4 و افعال آن

فیزیک:تدریس ادامه مبحث نیرو ( تا انتهای نیروی وزن )

 

 تکلیف ارائه شده:

 ریاضی: پاسخ به سوالات پلی کپی ریاضی

علوم تجربی: آزمون تشریحی از درس 6 برگزار خواهد شد.

زیست شناسی: مطالعه دروس تدریس شده

عربی: پاسخ به سوالات درس 4

فیزیک: پاسخ به سوالات سطح 1 از فصل 3 با راه حل تشریحی در دفتر فیزیک

 

 مهر  موارد تدریس شده:

 * کتاب کار آزمون مرآت شماره (3) در اختیار دانش آموزان قرار گرفت.

* آزمون تشریحی هفتگی روز شنبه 18 آذرماه : فیزیک ( حرکت - نیرو ) . عربی: قواعد و ترجمه درس 2 و فعل امر

ریاضی: تدریس نماد علمی و حل نمونه سوالات مرتبط - آزمون کلاسی برگزار شد

علوم تجربی: تدریس درس 7 - آزمون کلاسی برگزار شد

زیست شناسی: حل سوالات تستی درس های 11و12

عربی: تدریس درس 4 و افعال آن

فیزیک:تدریس ادامه مبحث نیرو ( تا انتهای نیروی وزن )

 

 تکلیف ارائه شده:

 ریاضی: پاسخ به سوالات پلی کپی ریاضی

علوم تجربی: آزمون تشریحی از درس 6 برگزار خواهد شد.

زیست شناسی: مطالعه دروس تدریس شده

عربی: پاسخ به سوالات درس 4

فیزیک: پاسخ به سوالات سطح 1 از فصل 3 با راه حل تشریحی در دفتر فیزیک

 

سپهر  موارد تدریس شده:

 * کتاب کار آزمون مرآت شماره (3) در اختیار دانش آموزان قرار گرفت.

* آزمون تشریحی هفتگی روز شنبه 18 آذرماه : فیزیک ( حرکت - نیرو ) . عربی: قواعد و ترجمه درس 2 و فعل امر

ریاضی: تدریس نماد علمی و حل نمونه سوالات مرتبط - آزمون کلاسی برگزار شد

علوم تجربی: تدریس درس 7 - آزمون کلاسی برگزار شد

زیست شناسی: حل سوالات تستی درس های 11و12

عربی: تدریس درس 4 و افعال آن

فیزیک:تدریس ادامه مبحث نیرو ( تا انتهای نیروی وزن )

 

 تکلیف ارائه شده:

 ریاضی: پاسخ به سوالات پلی کپی ریاضی

علوم تجربی: آزمون تشریحی از درس 6 برگزار خواهد شد.

زیست شناسی: مطالعه دروس تدریس شده

عربی: پاسخ به سوالات درس 4

فیزیک: پاسخ به سوالات سطح 1 از فصل 3 با راه حل تشریحی در دفتر فیزیک

 

نوشتن دیدگاه

تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

تصاویر تصادفی

بخش تکالیف

بازگشت به بالا