کانال تلگرام

دبیرستان مهرآیین دوره اول

صفحه اصلیامکانات پرتالتکالیف دانش آموزیتکالیف پایه نهمیکشنبه - 12 آذرماه 1396
 

یکشنبه - 12 آذرماه 1396

نام کلاس شرح تکلیف یا موارد تدریس شده
 ماه

موارد تدریس شده:

* آزمون مرآت شماره (2) برگزار شد .

ریاضی: تدریس توان منفی اعداد و حل نمونه سوالات مرتبط

ادبیات: تدریس و بررسی نکات دستوری درس 26 - انشا خواندن دانش آموزان و بررسی آنها

هندسه: تدریس تشابه و تالس و حل نمونه سوالات تستی استدلال ریاضی و حل سوالات گفته شده در دفتر - آزمون کلاسی برگزار شد

مطالعات اجتماعی: پاسخ به سوالات درس 9 - تدریس بخش اول درس 10

 

 تکلیف ارائه شده:

 ریاضی: پاسخ به سوالات پلی کپی ارائه شده برای جلسه آینده

هندسه: از سوال 89 تا 115 کتاب راضیات جامع نهم ( صورت و جواب ) در دفتر نوشته شده و پاسخ داده شود.

ادبیات: مطالعه ادبیات و نوشتن اشکالات جهت رفع در سطوح مختلف کلاس

 

 مهر  موارد تدریس شده:

 * آزمون مرآت شماره (2) برگزار شد .

ریاضی: تدریس توان منفی اعداد و حل نمونه سوالات مرتبط

ادبیات: تدریس و بررسی نکات دستوری درس 26 - انشا خواندن دانش آموزان و بررسی آنها

هندسه: تدریس تشابه و تالس و حل نمونه سوالات تستی استدلال ریاضی و حل سوالات گفته شده در دفتر - آزمون کلاسی برگزار شد

مطالعات اجتماعی: پاسخ به سوالات درس 9 - تدریس بخش اول درس 10

 

 تکلیف ارائه شده:

 ریاضی: پاسخ به سوالات پلی کپی ارائه شده برای جلسه آینده

هندسه: از سوال 89 تا 115 کتاب راضیات جامع نهم ( صورت و جواب ) در دفتر نوشته شده و پاسخ داده شود.

ادبیات: مطالعه ادبیات و نوشتن اشکالات جهت رفع در سطوح مختلف کلاس

 

سپهر  موارد تدریس شده:

 * آزمون مرآت شماره (2) برگزار شد .

ریاضی: تدریس توان منفی اعداد و حل نمونه سوالات مرتبط

ادبیات: تدریس و بررسی نکات دستوری درس 26 - انشا خواندن دانش آموزان و بررسی آنها

هندسه: تدریس تشابه و تالس و حل نمونه سوالات تستی استدلال ریاضی و حل سوالات گفته شده در دفتر - آزمون کلاسی برگزار شد

مطالعات اجتماعی: پاسخ به سوالات درس 9 - تدریس بخش اول درس 10

 

 تکلیف ارائه شده:

 ریاضی: پاسخ به سوالات پلی کپی ارائه شده برای جلسه آینده

هندسه: از سوال 89 تا 115 کتاب راضیات جامع نهم ( صورت و جواب ) در دفتر نوشته شده و پاسخ داده شود.

ادبیات: مطالعه ادبیات و نوشتن اشکالات جهت رفع در سطوح مختلف کلاس

 

نوشتن دیدگاه

تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

تصاویر تصادفی

بخش تکالیف

بازگشت به بالا