کانال تلگرام

دبیرستان مهرآیین دوره اول

صفحه اصلیامکانات پرتالتکالیف دانش آموزیتکالیف پایه نهمشنبه - 11 آذرماه 1396
 

شنبه - 11 آذرماه 1396

نام کلاس شرح تکلیف یا موارد تدریس شده
 ماه

موارد تدریس شده:

* آزمون های تشریحی ریاضی-ادبیات برگزار شد.

جبر : حل سوالات تستی 570و575و576و595و596 از کتاب ریاضی نهم مبتکران با ارائه توضیحات  ( صفحه های 315 و 317)

علوم تجربی: آزمون کلاسی از درس ششم برگزار شد.

عربی: تدریس افعال " مزید " و ارائه توضیحات مرتبط

زبان:

 سطح A: تدریس بخش اول درس سوم کتاب درس - تدریس درس 1C  از کتاب file1- پاسخ به تمرینات

سطح B: پاسخ به سوالات work book 1,2 

سطح C: درس دوم کتاب 4 صفحه 16و17و18 و امتحان درس 2 

سطح D: تدریس درسB2 از کتاب AEF3  صفحه های 18و19و20و21

 

 تکلیف ارائه شده:

 جبر: پاسخ به سوالات تستی صفحه های 318 و 319 کتاب مبتکران در خود کتاب با مداد و راه حل

علوم تجربی: آمادگی برای آزمون مرآت - آمادگی برای آزمون جلسه 

عربی: آمادگی برای آزمون مرآت 

زبان:

 سطح A: کتاب کار به سوالات درس سوم پاسخ داده شود.

سطح B: پاسخ به work book درس اول

سطح C: تمرین ها درس های تدریس شده پاسخ داده شود.

سطح D: انجام کتاب کار درس B2 - آزمون از درس دوم کتاب AEF4

 

 مهر  موارد تدریس شده:

 * آزمون های تشریحی ریاضی-ادبیات برگزار شد.

جبر : حل سوالات تستی 570و575و576و595و596 از کتاب ریاضی نهم مبتکران با ارائه توضیحات  ( صفحه های 315 و 317)

علوم تجربی: آزمون کلاسی از درس ششم برگزار شد.

عربی: تدریس افعال " مزید " و ارائه توضیحات مرتبط

زبان:

 سطح A: تدریس بخش اول درس سوم کتاب درس - تدریس درس 1C  از کتاب file1- پاسخ به تمرینات

سطح B: پاسخ به سوالات work book 1,2 

سطح C: درس دوم کتاب 4 صفحه 16و17و18 و امتحان درس 2 

سطح D: تدریس درسB2 از کتاب AEF3  صفحه های 18و19و20و21

 

 تکلیف ارائه شده:

 جبر: پاسخ به سوالات تستی صفحه های 318 و 319 کتاب مبتکران در خود کتاب با مداد و راه حل

علوم تجربی: آمادگی برای آزمون مرآت - آمادگی برای آزمون جلسه 

عربی: آمادگی برای آزمون مرآت 

زبان:

 سطح A: کتاب کار به سوالات درس سوم پاسخ داده شود.

سطح B: پاسخ به work book درس اول

سطح C: تمرین ها درس های تدریس شده پاسخ داده شود.

سطح D: انجام کتاب کار درس B2 - آزمون از درس دوم کتاب AEF4

 

 سپهر  موارد تدریس شده:

 * آزمون های تشریحی ریاضی-ادبیات برگزار شد.

جبر : حل سوالات تستی 570و575و576و595و596 از کتاب ریاضی نهم مبتکران با ارائه توضیحات  ( صفحه های 315 و 317)

علوم تجربی: آزمون کلاسی از درس ششم برگزار شد.

عربی: تدریس افعال " مزید " و ارائه توضیحات مرتبط

زبان:

 سطح A: تدریس بخش اول درس سوم کتاب درس - تدریس درس 1C  از کتاب file1- پاسخ به تمرینات

سطح B: پاسخ به سوالات work book 1,2 

سطح C: درس دوم کتاب 4 صفحه 16و17و18 و امتحان درس 2 

سطح D: تدریس درسB2 از کتاب AEF3  صفحه های 18و19و20و21

 

 تکلیف ارائه شده:

 جبر: پاسخ به سوالات تستی صفحه های 318 و 319 کتاب مبتکران در خود کتاب با مداد و راه حل

علوم تجربی: آمادگی برای آزمون مرآت - آمادگی برای آزمون جلسه 

عربی: آمادگی برای آزمون مرآت 

زبان:

 سطح A: کتاب کار به سوالات درس سوم پاسخ داده شود.

سطح B: پاسخ به work book درس اول

سطح C: تمرین ها درس های تدریس شده پاسخ داده شود.

سطح D: انجام کتاب کار درس B2 - آزمون از درس دوم کتاب AEF4

 

نوشتن دیدگاه

تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

تصاویر تصادفی

بخش تکالیف

بازگشت به بالا