کانال تلگرام

دبیرستان مهرآیین دوره اول

صفحه اصلیامکانات پرتالتکالیف دانش آموزیتکالیف پایه نهمپنجشنبه - 9 آذرماه 1396
 

پنجشنبه - 9 آذرماه 1396

نام کلاس شرح تکلیف یا موارد تدریس شده
 ماه

موارد تدریس شده:

فیزیک: تدریس ادامه حرکت شناسی ( معادله حرکت ) و حل چند نمونه سوال

شیمی: تدریس بخش پرتوزایی

ادبیات: صفحه 68 کتاب درسی تدریس شد ( دستور زبان ، آرایه ها )

 

 تکلیف ارائه شده:

 فیزیک: پاسخ به سوالات جزوه صفحه های 18و19و20 

ادبیات: صفحه های 111 تا 113 کتاب طالب تبار پاسخ داده شود - پاسخ به سوالات صفحه های 74 تا 78 کتاب درسی

نگارش: موضوع انشا : داستان 

شیمی: پاسخ به سوالات انتهای فصل اول - آزمون از فصل اول برگزار خواهد شد.

 

 مهر  موارد تدریس شده:

 فیزیک: تدریس ادامه حرکت شناسی ( معادله حرکت ) و حل چند نمونه سوال

شیمی: تدریس بخش پرتوزایی

ادبیات: صفحه 68 کتاب درسی تدریس شد ( دستور زبان ، آرایه ها )

 

 تکلیف ارائه شده:

 فیزیک: پاسخ به سوالات جزوه صفحه های 18و19و20 

ادبیات: صفحه های 111 تا 113 کتاب طالب تبار پاسخ داده شود - پاسخ به سوالات صفحه های 74 تا 78 کتاب درسی

نگارش: موضوع انشا : داستان 

شیمی: پاسخ به سوالات انتهای فصل اول - آزمون از فصل اول برگزار خواهد شد.

 

 سپهر  موارد تدریس شده:

 فیزیک: تدریس ادامه حرکت شناسی ( معادله حرکت ) و حل چند نمونه سوال

شیمی: تدریس بخش پرتوزایی

ادبیات: صفحه 68 کتاب درسی تدریس شد ( دستور زبان ، آرایه ها )

 

 تکلیف ارائه شده:

 فیزیک: پاسخ به سوالات جزوه صفحه های 18و19و20 

ادبیات: صفحه های 111 تا 113 کتاب طالب تبار پاسخ داده شود - پاسخ به سوالات صفحه های 74 تا 78 کتاب درسی

نگارش: موضوع انشا : داستان 

شیمی: پاسخ به سوالات انتهای فصل اول - آزمون از فصل اول برگزار خواهد شد.

 

نوشتن دیدگاه

تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

تصاویر تصادفی

بخش تکالیف

بازگشت به بالا