کانال تلگرام

دبیرستان مهرآیین دوره اول

صفحه اصلیامکانات پرتالتکالیف دانش آموزیتکالیف پایه نهمچهارشنبه - 8 آذرماه 1396
 

چهارشنبه - 8 آذرماه 1396

نام کلاس شرح تکلیف یا موارد تدریس شده
 ماه

موارد تدریس شده:

مطالعات اجتماعی: تکمیل درس نهم و پاسخ به سوالات درس 9 کتاب درسی تا سوال 16

دینی: آمادگی برای آزمون مرآت ( دوره دروس و حل نمونه سوالات مرآت )

آمادگی دفاعی: تدریس درس 13 و ارائه توضیحات 

مشاوره: برگزاری آزمون گاردنر

 

 تکلیف ارائه شده:

 مطالعه کتاب کار آزمون مرآت و آمادگی برای آزمون

 

 مهر  موارد تدریس شده:

 مطالعات اجتماعی: تکمیل درس نهم و پاسخ به سوالات درس 9 کتاب درسی تا سوال 16

دینی: آمادگی برای آزمون مرآت ( دوره دروس و حل نمونه سوالات مرآت )

آمادگی دفاعی: تدریس درس 13 و ارائه توضیحات 

مشاوره: برگزاری آزمون گاردنر

 

 تکلیف ارائه شده:

 مطالعه کتاب کار آزمون مرآت و آمادگی برای آزمون

 

 سپهر  موارد تدریس شده:

 مطالعات اجتماعی: تکمیل درس نهم و پاسخ به سوالات درس 9 کتاب درسی تا سوال 16

دینی: آمادگی برای آزمون مرآت ( دوره دروس و حل نمونه سوالات مرآت )

آمادگی دفاعی: تدریس درس 13 و ارائه توضیحات 

مشاوره: برگزاری آزمون گاردنر

 

 تکلیف ارائه شده:

 مطالعه کتاب کار آزمون مرآت و آمادگی برای آزمون

 

نوشتن دیدگاه

تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

تصاویر تصادفی

بخش تکالیف

بازگشت به بالا