کانال تلگرام

دبیرستان مهرآیین دوره اول

صفحه اصلیامکانات پرتالتکالیف دانش آموزیتکالیف پایه نهمسه شنبه - 30 آبان ماه 1396
 

سه شنبه - 30 آبان ماه 1396

نام کلاس شرح تکلیف یا موارد تدریس شده
ماه

موارد تدریس شده:

* سوالات پلی کپی علوم داده شده را مطالعه کنید. فردا در کلاس دانش آموزان به سوالات پاسخ خواهند داد.

* آزمون فیزیک پیشرفته فردا چهارشنبه برگزار خواهد شد.

ریاضی: آزمون کلاسی ریاضی برگزار و برگه ها توزیع شد - به سوالات آزمون پاسخ داده شد - شروع تدریس مبحث توان

عربی: تدریس افعال در عربی ( ماضی ، مضارع و امر ) - پرسش کلاسی

زیست شناسی: تدریس تا آخر مبحث برگ ها ( گیاهان )

علوم تجربی: تدریس درس 6 تا پایان فرضیه ها

فیزیک: آزمون کلاسی فیزیک - پاسخ به سوالات امتحان

 

 تکلیف ارائه شده:

 ریاضی: سوالات جزوه ریاضی ارائه شده پاسخ داده شود.

عربی: از کتاب خیلی سبز سوالات درس های 3و4 را پاسخ دهید.

زیست شناسی: حل تست های فصل گیاهان

علوم تجربی: پلی کپی داده شده مطالعه و فردا چهارشنبه همراه دانش آموزان باشد

 

 مهر  موارد تدریس شده:

 * سوالات پلی کپی علوم داده شده را مطالعه کنید. فردا در کلاس دانش آموزان به سوالات پاسخ خواهند داد.

* آزمون فیزیک پیشرفته فردا چهارشنبه برگزار خواهد شد.

ریاضی: آزمون کلاسی ریاضی برگزار و برگه ها توزیع شد - به سوالات آزمون پاسخ داده شد - شروع تدریس مبحث توان

عربی: تدریس افعال در عربی ( ماضی ، مضارع و امر ) - پرسش کلاسی

زیست شناسی: تدریس تا آخر مبحث برگ ها ( گیاهان )

علوم تجربی: تدریس درس 6 تا پایان فرضیه ها

فیزیک: آزمون کلاسی فیزیک - پاسخ به سوالات امتحان

 

 تکلیف ارائه شده:

  ریاضی: سوالات جزوه ریاضی ارائه شده پاسخ داده شود.

عربی: از کتاب خیلی سبز سوالات درس های 3و4 را پاسخ دهید.

زیست شناسی: حل تست های فصل گیاهان

علوم تجربی: پلی کپی داده شده مطالعه و فردا چهارشنبه همراه دانش آموزان باشد

 

 سپهر  موارد تدریس شده:

 * سوالات پلی کپی علوم داده شده را مطالعه کنید. فردا در کلاس دانش آموزان به سوالات پاسخ خواهند داد.

* آزمون فیزیک پیشرفته فردا چهارشنبه برگزار خواهد شد.

ریاضی: آزمون کلاسی ریاضی برگزار و برگه ها توزیع شد - به سوالات آزمون پاسخ داده شد - شروع تدریس مبحث توان

عربی: تدریس افعال در عربی ( ماضی ، مضارع و امر ) - پرسش کلاسی

زیست شناسی: تدریس تا آخر مبحث برگ ها ( گیاهان )

علوم تجربی: تدریس درس 6 تا پایان فرضیه ها

فیزیک: آزمون کلاسی فیزیک - پاسخ به سوالات امتحان

 

 تکلیف ارائه شده:

  ریاضی: سوالات جزوه ریاضی ارائه شده پاسخ داده شود.

عربی: از کتاب خیلی سبز سوالات درس های 3و4 را پاسخ دهید.

زیست شناسی: حل تست های فصل گیاهان

علوم تجربی: پلی کپی داده شده مطالعه و فردا چهارشنبه همراه دانش آموزان باشد

 

نوشتن دیدگاه

تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

تصاویر تصادفی

بخش تکالیف

بازگشت به بالا