کانال تلگرام

دبیرستان مهرآیین دوره اول

صفحه اصلیامکانات پرتالتکالیف دانش آموزیتکالیف پایه نهمپنجشنبه - 25 آبان ماه 1396
 

پنجشنبه - 25 آبان ماه 1396

نام کلاس شرح تکلیف یا موارد تدریس شده
ماه

موارد تدریس شده:

ادبیات: تدریس صفحه 58 و 65 کتاب درسی

فیزیک: سوالات داده شده جلسه گذشته پاسخ داده شد.

شیمی: تدریس روند تغییرات شعاع اتمی در جدول تناوبی و تعریف انرژی یونش

 

 تکلیف ارائه شده:

 ادبیات: تمرین های کتاب درسی تا صفحه 68 پاسخ داده شود- کتاب طالب تبار تا صفحه 313 کامل پاسخ داده شود - صفحه 68 کتاب درسی معنی و آرایه و دستور زبان ( برای دو هفته آینده )

شیمی: مطالعه درس برای جلسه آینده

فیزیک: حل سوالات جزوه تا صفحه 14 برای جلسه آینده

 

 مهر  موارد تدریس شده:

 دبیات: تدریس صفحه 58 و 65 کتاب درسی

فیزیک: سوالات داده شده جلسه گذشته پاسخ داده شد.

شیمی: تدریس روند تغییرات شعاع اتمی در جدول تناوبی و تعریف انرژی یونش

 

 تکلیف ارائه شده:

  ادبیات: تمرین های کتاب درسی تا صفحه 68 پاسخ داده شود- کتاب طالب تبار تا صفحه 313 کامل پاسخ داده شود - صفحه 68 کتاب درسی معنی و آرایه و دستور زبان ( برای دو هفته آینده )

شیمی: مطالعه درس برای جلسه آینده

فیزیک: حل سوالات جزوه تا صفحه 14 برای جلسه آینده

 

 سپهر  موارد تدریس شده:

 دبیات: تدریس صفحه 58 و 65 کتاب درسی

فیزیک: سوالات داده شده جلسه گذشته پاسخ داده شد.

شیمی: تدریس روند تغییرات شعاع اتمی در جدول تناوبی و تعریف انرژی یونش

 

 تکلیف ارائه شده:

  ادبیات: تمرین های کتاب درسی تا صفحه 68 پاسخ داده شود- کتاب طالب تبار تا صفحه 313 کامل پاسخ داده شود - صفحه 68 کتاب درسی معنی و آرایه و دستور زبان ( برای دو هفته آینده )

شیمی: مطالعه درس برای جلسه آینده

فیزیک: حل سوالات جزوه تا صفحه 14 برای جلسه آینده

 

نوشتن دیدگاه

تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

تصاویر تصادفی

بخش تکالیف

بازگشت به بالا