کانال تلگرام

دبیرستان مهرآیین دوره اول

صفحه اصلیامکانات پرتالتکالیف دانش آموزیتکالیف پایه نهمدوشنبه - 21 آبان ماه 1396
 

دوشنبه - 21 آبان ماه 1396

نام کلاس شرح تکلیف یا موارد تدریس شده
 ماه

موارد تدریس شده:

 مطالعات اجتماعی: اتمام تدریس درس هشتم ( قسمت جغرافی ) - پاسخ به سوالات جزوه

هنر: طراحی رنگی از جزوه هنر

مهارت ها : حل سوالات تستی آزمون ورودی و IMC 

 تکلیف ارائه شده:

 مطالعات اجتماعی: آزمون کلاسی از درس 4 روز چهارشنبه 

مهر  موارد تدریس شده:

 مطالعات اجتماعی: اتمام تدریس درس هشتم ( قسمت جغرافی ) - پاسخ به سوالات جزوه

هنر: طراحی رنگی از جزوه هنر

مهارت ها : حل سوالات تستی آزمون ورودی و IMC 

 تکلیف ارائه شده:

  مطالعات اجتماعی: آزمون کلاسی از درس 4 روز چهارشنبه 

سپهر  موارد تدریس شده:

 مطالعات اجتماعی: اتمام تدریس درس هشتم ( قسمت جغرافی ) - پاسخ به سوالات جزوه

هنر: طراحی رنگی از جزوه هنر

مهارت ها : حل سوالات تستی آزمون ورودی و IMC 

 تکلیف ارائه شده:

  مطالعات اجتماعی: آزمون کلاسی از درس 4 روز چهارشنبه 

نوشتن دیدگاه

تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

تصاویر تصادفی

بخش تکالیف

بازگشت به بالا