کانال تلگرام

دبیرستان مهرآیین دوره اول

صفحه اصلیامکانات پرتالتکالیف دانش آموزیتکالیف پایه نهمشنبه - 20 آبان ماه 1396
 

شنبه - 20 آبان ماه 1396

نام کلاس شرح تکلیف یا موارد تدریس شده
ماه

موارد تدریس شده:

* جزوه فیزیک پیشرفته ( فیزیک روز پنجشنبه ) مبحث حرکت شناسی تقدیم دانش آموزان شد. دانش آموزان برای روز پنجشنبه صفحه های 3 تا 9 این جزوه را پاسخ داده و حل کنند.

* کارنامه آزمون هفتگی تحویل دانش آموزان گردید.

جبر: حل نمونه سوالات تیزهوشان و المپیاد های ریاضی و کنکور از مبحث اعداد گویا

عربی: ترجمه کامل متون درس سوم - چند نمونه مثال از فعل امر پاسخ داده شد.

علوم تجربی: تدریس و اتمام درس 4 - شروع تدریس درس 5

زبان انگلیسی: 

 A: آزمون از درس 1 - تدریس درس سوم کتاب درسی و پاسخ به تمرینات جلسه گذشته

B: حل تمرینات 1B از American file2 - آزمون برگزار شد.

C: تدریس درس A1 و پاسخ به تمرینات - آزمون برگزار شد

D: حل صفحه های 15و16 - آزمون برگزار شد.

 

 تکلیف ارائه شده:

 جبر : سوالات صفحه 70 کتاب ریاضی مبتکران ( ریاضی نهم) برای روز چهارشنبه در خود کتاب پاسخ داده شود.

عربی: مطالعه برای جلسه آینده ( دروس 1و2و3 )

A: جمله سازی با Present.C 

B: حل work book از American file 1B

C: حل تمرین های A1 ( کل سوالات و تمرینات )

D: پاسخ به سوالات صفحه 11و12 work book از American file 4

 

مهر  موارد تدریس شده:

 * جزوه فیزیک پیشرفته ( فیزیک روز پنجشنبه ) مبحث حرکت شناسی تقدیم دانش آموزان شد. دانش آموزان برای روز پنجشنبه صفحه های 3 تا 9 این جزوه را پاسخ داده و حل کنند.

* کارنامه آزمون هفتگی تحویل دانش آموزان گردید.

جبر: حل نمونه سوالات تیزهوشان و المپیاد های ریاضی و کنکور از مبحث اعداد گویا

عربی: ترجمه کامل متون درس سوم - چند نمونه مثال از فعل امر پاسخ داده شد.

علوم تجربی: تدریس و اتمام درس 4 - شروع تدریس درس 5

زبان انگلیسی: 

 A: آزمون از درس 1 - تدریس درس سوم کتاب درسی و پاسخ به تمرینات جلسه گذشته

B: حل تمرینات 1B از American file2 - آزمون برگزار شد.

C: تدریس درس A1 و پاسخ به تمرینات - آزمون برگزار شد

D: حل صفحه های 15و16 - آزمون برگزار شد.

 

 تکلیف ارائه شده:

 جبر : سوالات صفحه 70 کتاب ریاضی مبتکران ( ریاضی نهم) برای روز چهارشنبه در خود کتاب پاسخ داده شود.

عربی: مطالعه برای جلسه آینده ( دروس 1و2و3 )

A: جمله سازی با Present.C 

B: حل work book از American file 1B

C: حل تمرین های A1 ( کل سوالات و تمرینات )

D: پاسخ به سوالات صفحه 11و12 work book از American file 4

 

 سپهر  موارد تدریس شده:

 * جزوه فیزیک پیشرفته ( فیزیک روز پنجشنبه ) مبحث حرکت شناسی تقدیم دانش آموزان شد. دانش آموزان برای روز پنجشنبه صفحه های 3 تا 9 این جزوه را پاسخ داده و حل کنند.

* کارنامه آزمون هفتگی تحویل دانش آموزان گردید.

جبر: حل نمونه سوالات تیزهوشان و المپیاد های ریاضی و کنکور از مبحث اعداد گویا

عربی: ترجمه کامل متون درس سوم - چند نمونه مثال از فعل امر پاسخ داده شد.

علوم تجربی: تدریس و اتمام درس 4 - شروع تدریس درس 5

زبان انگلیسی: 

 A: آزمون از درس 1 - تدریس درس سوم کتاب درسی و پاسخ به تمرینات جلسه گذشته

B: حل تمرینات 1B از American file2 - آزمون برگزار شد.

C: تدریس درس A1 و پاسخ به تمرینات - آزمون برگزار شد

D: حل صفحه های 15و16 - آزمون برگزار شد.

 

 تکلیف ارائه شده:

 جبر : سوالات صفحه 70 کتاب ریاضی مبتکران ( ریاضی نهم) برای روز چهارشنبه در خود کتاب پاسخ داده شود.

عربی: مطالعه برای جلسه آینده ( دروس 1و2و3 )

A: جمله سازی با Present.C 

B: حل work book از American file 1B

C: حل تمرین های A1 ( کل سوالات و تمرینات )

D: پاسخ به سوالات صفحه 11و12 work book از American file 4

 

نوشتن دیدگاه

تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

تصاویر تصادفی

بخش تکالیف

بازگشت به بالا