کانال تلگرام

دبیرستان مهرآیین دوره اول

صفحه اصلیامکانات پرتالتکالیف دانش آموزیتکالیف پایه نهمچهارشنبه - 17 آبان ماه 1396
 

چهارشنبه - 17 آبان ماه 1396

نام کلاس شرح تکلیف یا موارد تدریس شده
ماه

موارد تدریس شده:

* آزمون هندسه روز شنبه از ابتدا تا صفحه 109 برگزار خواهد شد.

جبر: حل سوالات صفحه 69 و ارائه توضیحات و شیوه حل

فیزیک : تدریس و رفع اشکال معادله حرکت ( سینماتیک )

قرآن: تدریس درس ششم جزوه قرآن - روخوانی ( جزوه از روی کانال و سایت قابل دریافت است )

مطالعات اجتماعی: تدریس درس هشتم - پاسخ به سوالات جزوه

آمادگی دفاعی:تدریس درس دوم

 دینی: تحلیل و پاسخگویی سوالات آزمون مرآت

 

 تکلیف ارائه شده:

جبر: سوالات صفحه 70 کتاب ریاضی نهم مبتکران برای روز چهارشنبه پاسخ داده شود. ( در خود کتاب )

قرآن : از ابتدای جزوه تا پایان درس ششم برای جلسه آینده مطالعه شود - کلمات و عبارات مربوط به هر درس را با صدای بلند بیان نمایید - آزمون قرآن را پاسخ داده شود و روز شنبه تحویل مدرسه نمایید.

دینی: آزمون از دروس 1و2و3 ( فقط دانش آموزانی که درصد پایین در آزمون مرآت داشتند - به شخص دانش آموز اطلاع رسانی شده است )

 

 مهر  موارد تدریس شده:

 * آزمون هندسه روز شنبه از ابتدا تا صفحه 109 برگزار خواهد شد.

جبر: حل سوالات صفحه 69 و ارائه توضیحات و شیوه حل

فیزیک : تدریس و رفع اشکال معادله حرکت ( سینماتیک )

قرآن: تدریس درس ششم جزوه قرآن - روخوانی ( جزوه از روی کانال و سایت قابل دریافت است )

مطالعات اجتماعی: تدریس درس هشتم - پاسخ به سوالات جزوه

آمادگی دفاعی:تدریس درس دوم

 دینی: تحلیل و پاسخگویی سوالات آزمون مرآت

 

 تکلیف ارائه شده:

 جبر: سوالات صفحه 70 کتاب ریاضی نهم مبتکران برای روز چهارشنبه پاسخ داده شود. ( در خود کتاب )

قرآن : از ابتدای جزوه تا پایان درس ششم برای جلسه آینده مطالعه شود - کلمات و عبارات مربوط به هر درس را با صدای بلند بیان نمایید - آزمون قرآن را پاسخ داده شود و روز شنبه تحویل مدرسه نمایید.

دینی: آزمون از دروس 1و2و3 ( فقط دانش آموزانی که درصد پایین در آزمون مرآت داشتند - به شخص دانش آموز اطلاع رسانی شده است )

 

 سپهر  موارد تدریس شده:

 * آزمون هندسه روز شنبه از ابتدا تا صفحه 109 برگزار خواهد شد.

جبر: حل سوالات صفحه 69 و ارائه توضیحات و شیوه حل

فیزیک : تدریس و رفع اشکال معادله حرکت ( سینماتیک )

قرآن: تدریس درس ششم جزوه قرآن - روخوانی ( جزوه از روی کانال و سایت قابل دریافت است )

مطالعات اجتماعی: تدریس درس هشتم - پاسخ به سوالات جزوه

آمادگی دفاعی:تدریس درس دوم

 دینی: تحلیل و پاسخگویی سوالات آزمون مرآت

 

 تکلیف ارائه شده:

 جبر: سوالات صفحه 70 کتاب ریاضی نهم مبتکران برای روز چهارشنبه پاسخ داده شود. ( در خود کتاب )

قرآن : از ابتدای جزوه تا پایان درس ششم برای جلسه آینده مطالعه شود - کلمات و عبارات مربوط به هر درس را با صدای بلند بیان نمایید - آزمون قرآن را پاسخ داده شود و روز شنبه تحویل مدرسه نمایید.

دینی: آزمون از دروس 1و2و3 ( فقط دانش آموزانی که درصد پایین در آزمون مرآت داشتند - به شخص دانش آموز اطلاع رسانی شده است )

 

نوشتن دیدگاه

تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

تصاویر تصادفی

بخش تکالیف

بازگشت به بالا