کانال تلگرام

دبیرستان مهرآیین دوره اول

صفحه اصلیامکانات پرتالتکالیف دانش آموزیتکالیف پایه نهمسه شنبه - 16 آبان ماه 1396
 

سه شنبه - 16 آبان ماه 1396

نام کلاس شرح تکلیف یا موارد تدریس شده
 ماه

موارد تدریس شده:

* آزمون مرآت شماره (1) برگزار شد.

عربی: پاسخ به سوالات آزمون مرآت و بررسی سوالات 

زیست شناسی: تدریس مبحث گیاهان -  پاسخ گویی سوالات داده شده در روز شنبه

علوم تجربی: تدریس ادامه مبحث حرکت شناسی و حل چند نمونه مثال

جبر : حل سوالات قدر مطلق صفحه 280 کتاب ریاضی نهم مبتکران

ریاضی: جزوه فصل 3 ریاضی تقدیم دانش آموزان شد. اتمام تدریس هم نهشتی های مثلث ها - حل نمونه سوالات جزوه ارائه شده

 

 تکلیف ارائه شده:

 زیست شناسی: سوالات پلی کپی قرار داده شده بر روی کانال پایه نهم پاسخ داده شود.

جبر: سوالات 66و68و69و73 از صفحه 69 کتاب ریاضی نهم مبتکران برای فردا چهارشنبه حل شود.

ریاضی: حل سوالات هم نهشتی ها از جزوه فصل 3 - مطالعه هم نهشتی ها - آزمون از فصل 3 ( جلسه آینده )

 

 مهر  موارد تدریس شده:

 

* آزمون مرآت شماره (1) برگزار شد.

عربی: پاسخ به سوالات آزمون مرآت و بررسی سوالات 

زیست شناسی: تدریس مبحث گیاهان -  پاسخ گویی سوالات داده شده در روز شنبه

علوم تجربی: تدریس ادامه مبحث حرکت شناسی و حل چند نمونه مثال

جبر : حل سوالات قدر مطلق صفحه 280 کتاب ریاضی نهم مبتکران

ریاضی: جزوه فصل 3 ریاضی تقدیم دانش آموزان شد. اتمام تدریس هم نهشتی های مثلث ها - حل نمونه سوالات جزوه ارائه شده

 

 تکلیف ارائه شده:

 زیست شناسی: سوالات پلی کپی قرار داده شده بر روی کانال پایه نهم پاسخ داده شود.

جبر: سوالات 66و68و69و73 از صفحه 69 کتاب ریاضی نهم مبتکران برای فردا چهارشنبه حل شود.

ریاضی: حل سوالات هم نهشتی ها از جزوه فصل 3 - مطالعه هم نهشتی ها - آزمون از فصل 3 ( جلسه آینده )

 

سپهر  موارد تدریس شده:

 * آزمون مرآت شماره (1) برگزار شد.

عربی: پاسخ به سوالات آزمون مرآت و بررسی سوالات 

زیست شناسی: تدریس مبحث گیاهان -  پاسخ گویی سوالات داده شده در روز شنبه

علوم تجربی: تدریس ادامه مبحث حرکت شناسی و حل چند نمونه مثال

جبر : حل سوالات قدر مطلق صفحه 280 کتاب ریاضی نهم مبتکران

ریاضی: جزوه فصل 3 ریاضی تقدیم دانش آموزان شد. اتمام تدریس هم نهشتی های مثلث ها - حل نمونه سوالات جزوه ارائه شده

 

 تکلیف ارائه شده:

 زیست شناسی: سوالات پلی کپی قرار داده شده بر روی کانال پایه نهم پاسخ داده شود.

جبر: سوالات 66و68و69و73 از صفحه 69 کتاب ریاضی نهم مبتکران برای فردا چهارشنبه حل شود.

ریاضی: حل سوالات هم نهشتی ها از جزوه فصل 3 - مطالعه هم نهشتی ها - آزمون از فصل 3 ( جلسه آینده )

 

نوشتن دیدگاه

تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

تصاویر تصادفی

بخش تکالیف

بازگشت به بالا