کانال تلگرام

دبیرستان مهرآیین دوره اول

صفحه اصلیامکانات پرتالتکالیف دانش آموزیتکالیف پایه نهمدوشنبه - 15 آبان ماه 1396
 

دوشنبه - 15 آبان ماه 1396

نام کلاس شرح تکلیف یا موارد تدریس شده
ماه

موارد تدریس شده:

 مهارت ها : اهداف زندگی و آینده و چگونه رفتار در اجتماع

مطالعات اجتماعی : پاسخ و بررسی سوالات کار آزمون مرآت و آمادگب برای آزمون مرآت

هنر : طراحی - اصول خطاطی حروف کشیده

 تکلیف ارائه شده:

 مطالعات اجتماعی : مطالعه درس و آمادگی برای آزمون مرآت

 مهر  موارد تدریس شده:

 مهارت ها : اهداف زندگی و آینده و چگونه رفتار در اجتماع

مطالعات اجتماعی : پاسخ و بررسی سوالات کار آزمون مرآت و آمادگب برای آزمون مرآت

هنر : طراحی - اصول خطاطی حروف کشیده

 تکلیف ارائه شده:

 مطالعات اجتماعی : مطالعه درس و آمادگی برای آزمون مرآت

 سپهر  موارد تدریس شده:

 مهارت ها : اهداف زندگی و آینده و چگونه رفتار در اجتماع

مطالعات اجتماعی : پاسخ و بررسی سوالات کار آزمون مرآت و آمادگب برای آزمون مرآت

هنر : طراحی - اصول خطاطی حروف کشیده

 تکلیف ارائه شده:

 مطالعات اجتماعی : مطالعه درس و آمادگی برای آزمون مرآت

نوشتن دیدگاه

تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

تصاویر تصادفی

بخش تکالیف

بازگشت به بالا