کانال تلگرام

دبیرستان مهرآیین دوره اول

صفحه اصلیامکانات پرتالتکالیف دانش آموزیتکالیف پایه نهمیکشنبه - 14 آبان ماه 1396
 

یکشنبه - 14 آبان ماه 1396

نام کلاس شرح تکلیف یا موارد تدریس شده
ماه

موارد تدریس شده:

* قابل توجه دانش آموزان عزیز :
به اطلاع می رساند استثنائا این هفته کلاس های فیزیک پایه نهم در روز سه شنبه به روز چهارشنبه و زنگ جبر منتقل می شود. به عبارت دیگر کلاس های جبر و فیزیک در روزهای سه شنبه و چهارشنبه با هم جابه جا می شوند.
لذا دفتر ، جزوه و تکلیف فیزیک را برای روز چهارشنبه و ملزومات جبر را برای روز سه شنبه همراه داشته باشید .

ریاضی: تدریس هم نهشتی مثلث ها و حل نمونه های متعددی از سوالات هم نهشتی همراه با توضیح جامع - ارائه برگه ها و نمرات آزمون ریاضی

هندسه: تدریس تساوی مثلث ها و هم نهشتی و حل سوالات کتاب ریاضیات جامع تا سوال 30

ادبیات: پرسش کلاسی و مرور و بررسی درس های تدریس شده

مطالعات اجتماعی: پاسخ به سوالات کار آزمون مرآت درس دوم - پاسخ به سوالات درس 7

 نگارش: راه و روش نگارش صحیح انشا - انشاهای برگزیده در کلاس خوانده شد.

 

 تکلیف ارائه شده:

 ادبیات : صفحه های 46 تا 49 از درس هفتم پاسخ داده شود.

ریاضی: حل مجدد کلیه سوالات حل شده و بررسی و مطالعه درس ( ترجیحا همین امروز )

هندسه : تا تست شماره 45 از کتاب ریاضیات جامع پاسخ داده شود - مطالعه مثال ها و توضیحات تا صفحه 109 ( استدلال هندسی )

نگارش: انشا از یکی از این موضوعات : 1- اهدا عضو 2-خواسته دل ( دلخواه )

مطالعات اجتماعی: کتاب کار آزمونمرآت برای فردا دوشنبه همراه دانش آموزان باشد.

 

مهر  موارد تدریس شده:

 * قابل توجه دانش آموزان عزیز :

به اطلاع می رساند استثنائا این هفته کلاس های فیزیک پایه نهم در روز سه شنبه به روز چهارشنبه و زنگ جبر منتقل می شود. به عبارت دیگر کلاس های جبر و فیزیک در روزهای سه شنبه و چهارشنبه با هم جابه جا می شوند.
لذا دفتر ، جزوه و تکلیف فیزیک را برای روز چهارشنبه و ملزومات جبر را برای روز سه شنبه همراه داشته باشید .

ریاضی: تدریس هم نهشتی مثلث ها و حل نمونه های متعددی از سوالات هم نهشتی همراه با توضیح جامع - ارائه برگه ها و نمرات آزمون ریاضی

هندسه: تدریس تساوی مثلث ها و هم نهشتی و حل سوالات کتاب ریاضیات جامع تا سوال 30

ادبیات: پرسش کلاسی و مرور و بررسی درس های تدریس شده

مطالعات اجتماعی: پاسخ به سوالات کار آزمون مرآت درس دوم - پاسخ به سوالات درس 7

 نگارش: راه و روش نگارش صحیح انشا - انشاهای برگزیده در کلاس خوانده شد.

 

 تکلیف ارائه شده:

 ادبیات : صفحه های 46 تا 49 از درس هفتم پاسخ داده شود.

ریاضی: حل مجدد کلیه سوالات حل شده و بررسی و مطالعه درس ( ترجیحا همین امروز )

هندسه : تا تست شماره 45 از کتاب ریاضیات جامع پاسخ داده شود - مطالعه مثال ها و توضیحات تا صفحه 109 ( استدلال هندسی )

نگارش: انشا از یکی از این موضوعات : 1- اهدا عضو 2-خواسته دل ( دلخواه )

مطالعات اجتماعی: کتاب کار آزمونمرآت برای فردا دوشنبه همراه دانش آموزان باشد.

 

سپهر  موارد تدریس شده:

 * قابل توجه دانش آموزان عزیز :

به اطلاع می رساند استثنائا این هفته کلاس های فیزیک پایه نهم در روز سه شنبه به روز چهارشنبه و زنگ جبر منتقل می شود. به عبارت دیگر کلاس های جبر و فیزیک در روزهای سه شنبه و چهارشنبه با هم جابه جا می شوند.
لذا دفتر ، جزوه و تکلیف فیزیک را برای روز چهارشنبه و ملزومات جبر را برای روز سه شنبه همراه داشته باشید .

ریاضی: تدریس هم نهشتی مثلث ها و حل نمونه های متعددی از سوالات هم نهشتی همراه با توضیح جامع - ارائه برگه ها و نمرات آزمون ریاضی

هندسه: تدریس تساوی مثلث ها و هم نهشتی و حل سوالات کتاب ریاضیات جامع تا سوال 30

ادبیات: پرسش کلاسی و مرور و بررسی درس های تدریس شده

مطالعات اجتماعی: پاسخ به سوالات کار آزمون مرآت درس دوم - پاسخ به سوالات درس 7

 نگارش: راه و روش نگارش صحیح انشا - انشاهای برگزیده در کلاس خوانده شد.

 

 تکلیف ارائه شده:

 ادبیات : صفحه های 46 تا 49 از درس هفتم پاسخ داده شود.

ریاضی: حل مجدد کلیه سوالات حل شده و بررسی و مطالعه درس ( ترجیحا همین امروز )

هندسه : تا تست شماره 45 از کتاب ریاضیات جامع پاسخ داده شود - مطالعه مثال ها و توضیحات تا صفحه 109 ( استدلال هندسی )

نگارش: انشا از یکی از این موضوعات : 1- اهدا عضو 2-خواسته دل ( دلخواه )

مطالعات اجتماعی: کتاب کار آزمونمرآت برای فردا دوشنبه همراه دانش آموزان باشد.

 

نوشتن دیدگاه

تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

تصاویر تصادفی

بخش تکالیف

بازگشت به بالا