کانال تلگرام

دبیرستان مهرآیین دوره اول

صفحه اصلیامکانات پرتالتکالیف دانش آموزیتکالیف پایه نهمشنبه- 13 آبان ماه 1396
 

شنبه- 13 آبان ماه 1396

نام کلاس شرح تکلیف یا موارد تدریس شده
 ماه

موارد تدریس شده:

* آزمون هفتگی شماره (5) برگزار شد. برترین های آزمون در کانال پایه نهم قابل مشاهده است . 

* کارنامه آزمون تقدیم دانش آموزان گردید

جبر: حل سوالات آزمون ورودی دبیرستان از مبحث اعداد گویا و رادیکال ها

علوم تجربی : ادامه تدریس درس 4

عربی : تدریس و بررسی و مرور نکات مهم برای شرکت در آزمون مرآت - تدریس فعل امر

زبان : 

 A: درس 1B و 1C از file1

B : تدریس بخش 1B

C: تدریس صفحه های 9و11و19 - آزمون از لغات گرفته شد.

D: تدریس 2B و AEF4 صفحه های 14و15 کتاب

 

 تکلیف ارائه شده:

 علوم تجربی : پلی کپی فصل 2 پاسخ داده شود.

عربی : مطالعه برای آزمون مرآت

جبر : تکلیف روز چهارشنبه بازدید خواهد شد.

 زبان:

A: آزمون درس اول File1 - کتاب کار File1 درس اول و کتاب درسی درس 1و2

B: نوشتن work book 1B

C: آزمون از درس اول برگزار خواهد شد.

D: آمادگی برای آزمون مرآت - مطالعه درس

 

 مهر  موارد تدریس شده:

 * آزمون هفتگی شماره (5) برگزار شد. برترین های آزمون در کانال پایه نهم قابل مشاهده است . 

* کارنامه آزمون تقدیم دانش آموزان گردید

جبر: حل سوالات آزمون ورودی دبیرستان از مبحث اعداد گویا و رادیکال ها

علوم تجربی : ادامه تدریس درس 4

عربی : تدریس و بررسی و مرور نکات مهم برای شرکت در آزمون مرآت - تدریس فعل امر

زبان : 

 A: درس 1B و 1C از file1

B : تدریس بخش 1B

C: تدریس صفحه های 9و11و19 - آزمون از لغات گرفته شد.

D: تدریس 2B و AEF4 صفحه های 14و15 کتاب

 

 تکلیف ارائه شده:

 علوم تجربی : پلی کپی فصل 2 پاسخ داده شود.

عربی : مطالعه برای آزمون مرآت

جبر : تکلیف روز چهارشنبه بازدید خواهد شد.

 زبان:

A: آزمون درس اول File1 - کتاب کار File1 درس اول و کتاب درسی درس 1و2

B: نوشتن work book 1B

C: آزمون از درس اول برگزار خواهد شد.

D: آمادگی برای آزمون مرآت - مطالعه درس

 

 سپهر  موارد تدریس شده:

 * آزمون هفتگی شماره (5) برگزار شد. برترین های آزمون در کانال پایه نهم قابل مشاهده است . 

* کارنامه آزمون تقدیم دانش آموزان گردید

جبر: حل سوالات آزمون ورودی دبیرستان از مبحث اعداد گویا و رادیکال ها

علوم تجربی : ادامه تدریس درس 4

عربی : تدریس و بررسی و مرور نکات مهم برای شرکت در آزمون مرآت - تدریس فعل امر

زبان : 

 A: درس 1B و 1C از file1

B : تدریس بخش 1B

C: تدریس صفحه های 9و11و19 - آزمون از لغات گرفته شد.

D: تدریس 2B و AEF4 صفحه های 14و15 کتاب

 

 تکلیف ارائه شده:

علوم تجربی : پلی کپی فصل 2 پاسخ داده شود.

عربی : مطالعه برای آزمون مرآت

جبر : تکلیف روز چهارشنبه بازدید خواهد شد.

 زبان:

A: آزمون درس اول File1 - کتاب کار File1 درس اول و کتاب درسی درس 1و2

B: نوشتن work book 1B

C: آزمون از درس اول برگزار خواهد شد.

D: آمادگی برای آزمون مرآت - مطالعه درس

 

نوشتن دیدگاه

تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

تصاویر تصادفی

بخش تکالیف

بازگشت به بالا